AFS studningur

I lighed med tidligere år giver AFS Interkultur også i 2015 stipendier/økonomisk støtte til et antal danske udvekslingsstudenter. Stipendierne understøtter foreningens formål og tilsigter tillige at fremme mangfoldighed og kendskabet til mindre udbredte kulturer. Stipendierne tildeles efter ansøgning (se mere om kriterier og skemaer under de respektive stipendier), som bedømmes af et uvildigt bedømmelsesudvalg bestående af tre erfarne frivillige fra AFS Interkultur.

Yderligere information, samt ansøgningsskemaer, for 2015/16 vil kunne findes her:

Stipendier fra Alumni
AFS Alumni DK – som er AFS interkulturs støtteforening – giver også to stipendier. Læs mere her:

Særlige støtteregler for grønlændere
Hvis du er fra Grønland, så har du mulighed for at få en stor del af dine udgifter dækket via NunaFonden. Læs mere om de særlige regler under Specielt for grønlændere.